OKEY
POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE
PESIUNEA EDY  face tot posibilul să ofere produse, servicii și experiențe extraordinare tuturor clientilor nostri .
Ne bucurăm pentru fiecare oaspete care ne  trece pragul  și suntem conștienți de faptul că, în zilele noastre, confidențialitatea reprezintă un aspect important si tocmai din acest motiv, am dezvoltat această Politică de Confidențialitate
Explicăm în acest fel practicile noastre cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectăm de la clienții nostri prin intermediul  site-urilor noastre ,prin comunicări scrise sau verbale atunci când se face apel la produsele si serviciile noastre
Suntem preocupati in permanență să  garantăm protecția datelor cu caracter personal, in conformitate cu normele si principiile Regulamentului(UE) nr 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.
Datele cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; persoană fizica identificabilă este o persoană poate fi identificata,direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
Această Politică se referă la datele personale ale clienților noștri, ale partenerilor de afaceri, ale altor persoane care intră în contact cu noi sau care vizitează locațiile noastre, angajați sau persoane aflate în proces de angajare, colaboratori etc. și se aplică datelor cu caracter personal colectate prin: e-mail, direct la recepție,formulare diverse, CV-uri, înregistrări video, web-site, social media.
În scopul desfășurării activității, PENSIUNEA  EDY poate colecta, prelucra și stoca anumite date cu caracter personal,necesare din punct de vedere legal, pentru
încheierea unui contract sau din interes legitim. Aceste date pot fi: nume, prenume, adresă, telefon, adresa de e-mail, imagini video, fotografii,etc.
1.Politica de protectie a datelor cu caracter personal descrie:
 • Scopurile pentru care colectăm și modul în care folosim datele cu caracter personal;
 • Modul în care colectăm date cu caracter personal;
 • Temeiul procesării pentru scopurile de mai sus;
 • Categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm și le procesăm;
 • Perioada de stocare în vederea procesării;
 • Drepturile clienților și modul în care se poate exercita;
 • Către cine putem transmite aceste date.
De  asemenea,  dorim  să   facem  cunoscute  măsurile  pe  care  le  luăm  pentru  a  garanta protectia datelor  cu caracter personal,precum și modul în care putem fi contactați în chestiuni legate de protecția datelor  cu caracter personal.
1.1.Datele personale pe care le colectăm:
 • Prenumele, numele, adresa de e-mail, numărul de telefon și adresa clienților;
 • Datele cardului de credit (tipul cardului, numărul cardului de credit, numele titularului, data expirării și codul de securitate);
 • Informații despre sejurul clientului, inclusiv data sosirii și a plecării, cereri speciale(alergeni, regimuri alimentare specifice, copii), observații despre preferințele serviciilor  (inclusiv preferința pentru tipul de cameră, facilități sau orice alte servicii utilizate);
 • Informațiile cu privire la preferințele de marketing sau oferte promoționale;
La accesarea website-urile noastre, chiar dacă nu se efectueaza o rezervare sau nu se comanda un produs/serviciu, este posibil să colectăm anumite date personale, cum ar fi adresa IP, browser-ul utilizat și informații despre sistemul de operare, versiunea aplicației, setările de limbă și paginile care au fost arătate.
Dacă se utilizează un dispozitiv mobil, este posibil să colectăm, de asemenea, date care identifică dispozitivul mobil, setările și caracteristicile specifice dispozitivului și detaliile privind latitudinea și longitudinea.
La efectuarea unei rezervari, sistemul nostru înregistrează prin ce mijloace și de pe care website-uri s-a făcut rezervarea. Dacă aceste date  identifica  persoană fizică, aceste date sunt considerate date personale care fac obiectul prezentei Politici de protectie a datelor
cu caracter personal. Clientul nostru poate alege oricând ce date personale (dacă există) dorește să furnizeze.
1.2.Scopul colectării datelor cu caracter personal si modul colectarii
PENSIUNEA EDY colectează date în următoarele cazuri:
Pentru  un client sau un potențial client al Pensiunii sau al restaurantului nostru avem obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale care ne sunt  furnizate.
Pentru a ne putea oferi serviciile   solicităm date pentru:
 •  rezervarea camerelor si pentru  a obtine confirmarea rezervarii și a altor servicii în  pensiunea  noastră;
 •  rezervarea meselor in cadrul restaurantulului si pentru a obtine confirmarea rezervarii și a altor servicii în pensiunea noastra;
 • a răspunde  la eventualele cereri adresate societații noastre cu privire la serviciile si produsele oferite ;
Pentru scopurile mai sus mentionate este necesar sa avem consimțământul/acordul tuturor clientilor și  solicităm numarul de telefon si adresa de poștă electronică, în mod expres; avem ca temei al prelucrării interesul nostru legitim.
Pentru a  putea efectua cazarea in pensiunea noastră  prelucrarea datelor cu caracter personal se va face în baza unei obligații legale;
Pentru clienții abonați la serviciilor oferite de restaurantul nostru  prelucrarea datelor cu caracter personal se va face în interesul  legitim  al pensiunii,  precum și executarea unui contract;
Pentru a rezerva o locatie,în vederea organizării unui eveniment in cadrul restaurantului nostru , avem ca temei de prelucrare interesul legitim al pensiunii, precum și executarea unui contract.
Pentru a comunica clientii este important  să putem comunica  în scopuri variate, cum ar fi acela de a afla care sunt opiniile asupra serviciilor noastre, acela de a soluționa diverse sesizări ale sau acela de a putea oferi servicii personalizate, oferite în timp util, în format electronic sau telefonic.
 1.3.Respectarea obligațiilor legale
În  anumite  situații   putem  solicita  unele  date  cu  caracter  personal  în  temeiul  unei  obligații  legale, impuse  de legislația în vigoare.
1.4.Trimiterea de informări (newsletter)
Este posibil sa solicităm date pentru a  trimite informări comerciale/newslettere,  în  format  electronic.  Pentru  acest lucru  cerem  consimțământul/acordul  și   solicităm  adresa  de  poștă  electronică,  în  mod  expres;  avem  ca  temei  al prelucrării interesul nostru legitim.
Clientul sau potențialul client poate retrage oricând consimțământul, exprimând astfel opțiunea de a nu mai primi newsletter-ul nostru în viitor, făcând click pe „dezabonare"
Categoriile de date prelucrate în contextul relației noastre cu clienții sunt numele
si prenumele, numarul de telefon, adresa/domiciliul, adresa de poștă electronică, precum și alte date personale care ne vor fi furnizate  direct.
1.5 Securitatea, detectarea si prevenirea fraudei
Utilizam informatii, care pot include date cu caracter personal, pentru a preveni frauda si alte activitati ilegale sau care incalca  drepturile persoanelor  fizice. De  asemenea,  folosim  aceste  informatii  pentru  a  investiga  si  detecta  frauda. Putem  utiliza  datele  personale  pentru  evaluarea  riscurilor  si  pentru  scopuri  de  securitate,  inclusiv  autentificarea utilizatorilor.  In  acest  scop,  datele  cu  caracter  personal  pot  fi  comunicate  unor  terte  parti,  cum  ar  fi  autoritatile  de aplicare a legii, conform reglementarilor aplicabile in vigoare.
1.6. Motive juridice
In  acest  scop  trebuie  sa  utilizăm  informatiile  furnizate,  care  pot  include  date  cu  caracter  personal,  pentru  a  rezolva disputele  juridice  sau  reclamatiile,  pentru  investigatiile  si  respectarea  reglementarilor,pentru  a  pune  in  aplicare  un acord sau pentru a confirma solicitarile din partea organelor de drept,in masura in care acest lucru este prevazut de lege.
2.Pentru angajați sau un alt tip de colaborator colectăm date:
2.1.Pentru a intra în relații contractuale cu noi (Contract Individual de Muncă,etc.)
Solicităm datele impuse de lege pentru a încheia contracte de muncă cu noi, în temeiul unei obligații legale: nume, prenume, domiciliu, data și locul nașterii, coordonatele actului de identitate, acte de studii, cazier judiciar, cazier fiscal, CV-uri, adeverinta medicala, etc.
2.2.Pentru a putea comunica în timp util cu angajatii sau cu colaboratorii putem solicita numărul de telefon și adresa de poștă electronică.
3.Pentru posibilii candidați la locurile de munca disponibile  la PENSIUNEA EDY 
Utilizăm datele personale conținute în CV-urile pe care le primim pentru a evalua calificările solicitanților pentru  o poziție în cadrul societății noastre
Ne bazăm prelucrările pe interesul de potențială încheiere și derulare a unui contract de muncă.Categoriile de date prelucrate  sunt numele, adresa de poștă electronică, telefonul, adresa, datele personale incluse în CV, detaliile privind educația şi instruirea, calificările profesionale, precum şi alte date cu caracter personal pe care ne vor fi furnizate direct.
4.Pentru partenerii de afaceri/furnizori
4.1.Pentru a ține legătura cu acestia
Utilizăm datele personale pentru a păstra contactul direct și a menține relația contractuală  Colectăm aceste date având ca temei încheierea de contracte comerciale.
4.2.Pentru asigurarea comunicarii utilizăm datele  de contact pentru a facilita comunicarea in timp real, a detaliilor relevante cu privire la relația noastră contractuală.
4.3.Obligație legală
În anumite situații putem solicita unele date cu caracter personal în temeiul unei obligații legale, impuse de legislația în vigoare.
5.Pentru  vizitatorii pensiunii si restaurantului nostru
Utilizăm datele  personale pentru a asigura securitatea clientilor, bunurilor și a personalului nostru. În acest caz, ne bazăm procesarea datelor pe interesul legitim
Categoriile de date prelucrate în acest context sunt numele vizitatoului precum și alte date cu caracter personal pe care ne pot fi furnizate direct, la solicitarea noastră, precum și imaginile acestora înregistrate cu ajutorul sistemului de supraveghere video.
6.Pentru utilizatorii site-urilor noastre  :www.pensiunea-edy.ro,www.cateringturda.ro
Folosim datele personale pe care le colectăm când se acceseaza site-urile noastre de internet în scopul de a monitoriza traficul și de a îmbunătăți conținutul acestora. Ne bazăm în această activitate de procesare a datelor pe interesul nostru legitim.Categoriile de date prelucrate în acest context sunt ora și data accesării unui site și adresa IP de la care a fost accesat site-ul respectiv.Temeiurile de prelucrare a datelor cu caracter personal pot fi: o obligație legală (în cazul în care  societatea este obligată legal să divulge anumite date cu caracter personal autorităților publice), executarea unui contract în contextul unei anumite tranzacții sau interesul legitim de a efectua o tranzacție în cel mai eficient mod.
7. Serviciul de rezervare online
Acest serviciu  este asigurat prin intermediul website-ului propriu www.pensiunea-edy.ro si prin www.booking.com   ; atunci când se acceseaza acest serviciu, termenii și condițiile care se aplică sunt cele menționate pe acel website.
8.Furnizarea de date cu caracter personal
Atunci când datele cu caracter personal sunt solicitate direct , cerem furnizarea tuturor categoriilor de date pe care le solicităm în scopurile menționate anterior, deoarece altfel nu ne vom putea îndeplini activitatea specifică.Dacă se vor furniza  date cu caracter personal ale altor persoane fizice catre  PENSIUNEA EDY , avem rugamintea  să se comunice acestora  înainte de o astfel de furnizare de date si modalitatea în care societatea intenționează să proceseze datele lor cu caracter personal, așa cum este descris în această politică de confidențialitate.
9.Transmiterea de date cu caracter personal către terți
Deși, ca o regulă generală, noi nu divulgăm datele personale către terţi, există posibilitatea:
 • de a dezvălui datele de contact către furnizorii noștri de servicii de marketing (numai cu consimțământul persoanelor vizate);
 • de a dezvălui datele de contact către furnizorii noștri de servicii de mentenanta a soft-urilor utilizate
 • de analiza a gradului de satisfacțiesi contracte de management(numai cu consimțământul persoanelor vizate);
 • dacă există obligația legală de transmitere a datelor personale relevante către autorități publice, în contextul furnizării de către noi a serviciilor solicitate de persoanele vizate.
10.Durata procesării
Datele cu caracter  personal vor fi stocate până la momentul încetării relației cu clientul, cu excepția cazului în care avem obligația legală de a le stoca în continuare  în scopul de
a le prezenta autorităților publice.
11. Procedurile de securitate implementate pentru a securizarea  datelor personale
În conformitate cu regulamentul de protecție a datelor cu caracter personal, PENSIUNEA EDY a aplicat măsuri tehnice si organizatorice pentru a asigura securitatea datelor cu caracter personal și utilizarea necorespunzătoare a acestora.Folosim sisteme și proceduri adecvate pentru a proteja și pentru a securiza datele personale pe care le procesăm.De asemenea, folosim proceduri de securitate și restricții tehnice și fizice pentru accesarea și utilizarea datelor personale . Numai personalului autorizat i se permite accesul la date cu caracter personal în cursul activității acestuia.
11.Drepturile persoanelor vizate
11.1 Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate, Permite solicitantului să obțină confirmarea faptului că datele personale sunt prelucrate de către noi şi, dacă este afirmativ, care sunt detaliile relevante ale acestor activități de prelucrare.
11.2. Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete
 Permite rectificarea datelor personale dacă sunt incorecte
11.3. Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personalși, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informațiilor referitoare la solicitarea de ștergere către alți operatori, permite obținerea ștergerii datelor  personale în anumite cazuri, ca de exemplu:
 • dacă datele nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate;
 • dacă procesarea s-a bazat pe consimțământ și dacă s-a retras consimțământul, sau acesta a expirat sau în cazul în care nu mai există un temei juridic pentru procesarea datelor personaleș
 • o instanță sau o autoritate de reglementare a decis că datele cu caracter personal în cauză trebuie șterse;dacă se dovedește că datele personale au fost prelucrate în mod ilegal.
La rândul nostru, avem dreptul să refuzăm solicitarea  de ștergere a datelor cu caracter personal dacă este necesar să le prelucrăm:pentru
 •  exercitarea dreptului la liberă exprimare și informare;
 • pentru a respecta o obligație legală de prelucrare, pentru a îndeplini o sarcină executată în interes public sau în cadrul exercitării unei autorități oficiale cu care suntem învestiţi;
 • pentru motive de interes public în domeniul sănătății publice
 • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
11.4 Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor,permite solicitantului să obțină restricția de procesare a datelor  cu caracter personal în anumite cazuri, de exemplu, atunci când se contesta acuratețea datelor cu caracter personal, pentru o perioadă care ne permite să verificăm această acuratețe.
11.5. Dreptul la portabilitatea datelor, permite solicitantului să primeasca datele cu caracter personal pe care ni le-a furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și lizibil, sau să transmita aceste date unui alt operator de date.
11.6. Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea,  permite solicitantului sa obiecteze  la procesarea ulterioară a datelor cu caracter personal, în condițiile și în limitele stabilite de lege.
11.7 Dreptul de a retrage oricând un consimțământdat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul . Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere.
11.8.Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată
(inclusiv cu privire la crearea de profiluri).
La momentul la care  prezentăm această Politica de confidențialitate , nu prelucrăm în mod automat datele cu caracter personal.
11.9. Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere dacă se consideră că prelucrarea datelor este o încălcare a GDPR. Se poate depune plângere în special la autoritatea de supraveghere din statul membru al Uniunii Europene: în care este stabilită reședința obișnuită; sau  în care se află locul  de muncă; sau  în care a avut loc presupusa încălcare a drepturilor  cu privire la protecția datelor.
 În România, autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).
Detaliile de contact ale ANSPDCP sunt următoarele:
 Bulevardul General Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, București, România, cod poștal 010336 Număr de telefon (fix): 031 805 92 11 Număr de fax: 031 805 96 02
Adresă de email:anspdcp@dataprotection.ro
Website:http://www.dataprotection.ro
Pentru orice solicitare  putem fi contactați în orice moment și în mod gratuit, cu o notificare, utilizând următoarele date de contact:
e-mail: office@pensiunea-edy.ro si la nr de telefon 0741946460
sau la sediul PENSIUNII EDY, Turda ,str Rosiori nr 14 ,Jud Cluj
Ne angajăm să tratăm întotdeauna solicitările primite cu cea mai mare atenție și vom răspunde  tuturor întrebărilor  în cel mai scurt timp posibil.